Financiering van uw woning

­


Het kopen van een woning is meestal geen beslissing waarbij u over een nacht ijs gaat. Het vinden van de juiste hypotheek kan een hele zoektocht zijn. Er zijn vele hypotheekvormen en veel verschillende voorwoorden. Om het vinden van een hypotheek te vereenvoudigen werken wij samen met­ HOUKES Financieel Advies.

Bij het kiezen van een hypotheek wordt gekeken naar hypotheekvormen waarvan de rente fiscaal aftrekbaar is.­ Een uitzondering daarop is de krediethypotheek; deze is alleen geschikt om het inkomen aan te vullen of een consumptieve uitgave te doen óf in de toekomst nog een beroep hierop te kunnen doen voor aanpassing van uw woning.

Starters hebben alleen de keuze uit een annuïteitenhypotheek en een lineaire hypotheek. Een doorstromer kan alle vormen kiezen. Je bent een doorstromer als je een jaar eerder al een hypotheek had. Maar let op: een bankspaar-,­ spaar- of beleggingsverzekeringshypotheek is alleen mogelijk als het kapitaal in 2012 is opgebouwd via een kapitaalverzekering of spaarrekening in box 1. Combinaties van hypotheekvormen zijn mogelijk.

Annuïteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek betaal je - zolang de rente niet wordt aangepast - elke maand hetzelfde bedrag. In het begin van de looptijd bestaat dit bedrag vooral uit rente, aan het einde van de looptijd vooral uit aflossing. Omdat hypotheekrente fiscaal aftrekbaar is en een aflossing niet, houdt dit in dat de nettolasten elke maand omhoog gaan. Voor starters is dit de aangewezen hypotheekvorm. Lees meer: annuiteitenhypotheek.

Lineaire hypotheek

Bij de lineaire hypotheek los je - uitgaande van een looptijd van 30 jaar - elke maand 1/360 van de oorspronkelijke lening af. Daarnaast betaal je nog rente over de openstaande schuld. Het nadeel is dat je in het begin hele hoge lasten hebt. Het is een veilige hypotheekvorm (voor starters), omdat je de schuld snel omlaag brengt.

Aflossingsvrije hypotheek

Hierbij betaal je gedurende de looptijd van de hypotheek alleen rente. Je bent dus niet verplicht om de hypotheek af te lossen. Ook hoef je geen kapitaal op te bouwen via een beleggingsrekening of kapitaalverzekering. Kapitaalopbouw is op vrijwillige basis. Dit kapitaal kan niet worden opgeëist door de hypotheekverstrekker.

De aflossingsvrije hypotheek levert relatief de laagste maandlasten op. Houd er echter rekening mee dat je na 30 jaar geen recht meer hebt op hypotheekrenteaftrek. Je maandlasten zullen daardoor stijgen. Kenmerkend voor deze hypotheekvorm is dat je geen kapitaal opbouwt en niets aflost. Als je werkloos wordt of gaat scheiden, kan dat ertoe leiden dat je de eigen woning moet verkopen. Het grootste risico op een restschuld loop je in het begin van de looptijd, als de verkoopprijs van je huis nog niet erg gestegen is. De hypotheek is dan doorgaans hoger dan de vrije verkoopwaarde van de woning. Lees meer: aflossingsvrije hypotheek.

Spaarhypotheek

Bij een spaarhypotheek leen en spaar je tegelijkertijd. Gedurende de hele looptijd betaal je rente over het hele hypotheekbedrag. Daarnaast spaar je via een kapitaalverzekering. De hoogte van de spaarpremie wordt zo vastgesteld dat aan het einde van de looptijd het spaarsaldo gelijk is aan de hypotheekschuld. Je kunt daarmee dan de hypotheek in één keer aflossen. Door de koppeling van de hypotheekrente aan de spaarrente heeft de spaarhypotheek vrij stabiele lasten. Het is een van de veiligste hypotheekvormen.
Bij deze hypotheekvorm is de rente op het gespaarde kapitaal even hoog als de hypotheekrente die je betaalt. Door deze koppeling is de spaarhypotheek vooral aantrekkelijk bij een hoge hypotheekrente. Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt een rentestijging doorberekend in je maandlasten, maar bij een spaarhypotheek hoef je juist minder in te leggen door de hogere rente over je spaargeld. Een spaarhypotheek heeft dus stabiele lasten. Het nadeel van een spaarhypotheek is dat deze niet erg flexibel is. Lees meer: spaarhypotheek.

Beleggingsverzekeringshypotheek

Bij een beleggingsverzekeringshypotheek wordt de maandelijkse premie voor een kapitaalverzekering door de bank of verzekeraar belegd. De kapitaalverzekering is meestal een KEW (Kapitaalverzekering Eigen Woning). De winst en het bijbehorende kapitaal dat je opbouwt is vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing (dat is 1,2% belasting over je vermogen). Je lost de hypotheek aan het einde van de looptijd af met de opbrengst van de kapitaalverzekering. Hier zit altijd een vorm van overlijdensrisicodekking in. Een ander nadeel van deze hypotheekvorm is dat er hoge beleggingskosten aan vastzitten. Een groot deel van de kosten wordt wel vaak gedurende de eerste jaren verrekend.
­
Bankspaarhypotheek

Sinds 1 januari 2008 kun je fiscaal gunstig sparen of beleggen bij een bank voor de aflossing van je hypotheek (bancaire spaarhypotheek of een box 1 beleggingshypotheek). In dit geval stort je het geld niet in een verzekering, maar op een geblokkeerde spaarrekening bij de bank. Deze 'nieuwe' bankspaarhypotheken zijn vrij eenvoudig, met name de spaarvariant. De rentevergoeding over het saldo op de spaarrekening is gelijk aan de hypotheekrente. Bankspaarhypotheken zijn vrijwel identiek aan spaarhypotheken als het gaat om de voorwaarden en rendement. Kies voor de bankspaarvariant als je géén of slechts een lage overlijdensrisicoverzekering nodig hebt. Lees meer: bankspaarhypotheek.

Helaas heeft de overheid uit bezuinigingsoverwegingen de stekker uit deze mooie hypotheekvorm getrokken. Starters kunnen hem niet afsluiten. Het is sinds 1 april 2013 ook niet meer mogelijk om een aflossingsvrije hypotheek om te zetten in een bankspaarhypotheek. Dat is nog wel mogelijk met een spaarhypotheek of beleggingsverzekeringshypotheek. Voorwaarde is wel dat je de looptijd niet verlengt en de verzekerde som niet verhoogt.

Krediethypotheek

Een huis is niet alleen om in te wonen. Voor velen is het ook een manier om vermogen op te bouwen, een spaarpotje voor later. Maar hoe haal je het geld uit die spaarpot zonder te verhuizen? Een krediethypotheek is daarvoor een handig middel. Deze hypotheekvorm wordt echter weinig aangeboden door banken.

­

­