Nieuws

  • Tekort aan middenhuur dwingt tot creatieve oplossingen
  • Geplaatst op: 21 februari 2020
  • De marktrapportage over de verhuurmarkt in samenwerking met VGM NL laat een enorm tekort aan huurwoningen zien. Lana Goutsmits-Gerssen, Voorzitter NVM Wonen: “Onder de 1000 euro is er enorme krapte op de huurmarkt.”


  • Politiek neemt wensen NVM in woningmarktdebat over
  • Geplaatst op: 24 februari 2020
  • Vorige week is er in de Tweede Kamer een plenair debat gehouden over het woningtekort in Nederland. Vanuit vrijwel alle politieke partijen kwam de wens naar voren dat de minister haar regierol sterker moet oppakken, zoals NVM eerder heeft bepleit. CDA en VVD hebben hier opnieuw een motie over ingediend.