Taxatie woning

Met het taxeren van een woning wordt bedoeld het uitbrengen van een waarderapport, opgesteld door een gecertificeerd en/of beedigd taxateur. De reden voor een taxatie kan nogal verschillen, veel voorkomende redenen zijn:
­

De aankoop van een woning

Juridische en bouwkundige informatie zijn daarbij uiteraard van groot belang. Evenals het bepalen van de juiste waarde.­
­

De verkoop van een woning

De waarde van de huidige woning bepaalt vaak voor een groot gedeelte de haalbaarheid van een nieuwe aankoop.
Bij het aangaan of aanpassen van een hypotheek is een erkend taxatierapport een­onmisbaar document.
­

Een echtscheiding

Voor de boedelverdeling is het van groot belang dat de waarde van de echtelijke woning op accurate wijze wordt bepaald. Het vormt een eerlijk en realistisch uitgangspunt voor de verdeling.
­

Overlijden

Over een erfenis moet belasting worden betaald. Dit maakt een taxatie vaak noodzakelijk. In een overleg met de fiscus wordt een minnelijke waardering uitgevoerd. Wij behartigen hierin uw belangen.­
­

Fiscale redenen

­Voorbeelden zijn: Bedrijfsoverdracht of opvolging, succesie, etc.